חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנז

תוכן

קנז) וזהו שאמר, כדין קב"ה מכריז לההוא צפורא ועאל לההיא ק"ן דיליה. הוא סוד נפלא, שהוא סוד זיווג חו"ב, לאפקא נשמה לנשמה למשיח, ואז יתוקנו ארבעה אתוון דשמא קדישא יהו"ה כנזכר, וע"ש דבההוא ק"ן אית אל"ף היכלין דכסיפין, הם סוד אל"ף זעירא דויקרא, שהפסיד משה בעון…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה