חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנז

זהר

קנז) ועשו אחיו בא מצידו. מן הציד לא כתיב, אלא מצידו, דאיהו צידה דיליה, דלא הוה ביה ברכה, ורוח הקודש צווחה ואמרה, אל תלחם את לחם רע עין.

פירוש הסולם

קנז) ועשו אחיו בא מצידו: ושואל מן הציד לא כתוב אלא מצידו, ואומר, שהוא להורות שהוא צידה של עשו, שאין בו ברכה. ורוח הקודש צוחה ואמרה, אל תלחם את לחם רע עין.