חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנז

זהר

קנז) ועוד קרני פרה, אלין תלמידי חכמים דמתווכחין דא עם דא באורייתא, ומתנגחין כשוורים דא עם דא. בגין דאורייתא דע״פ איהי מסטרא דגבורה, דאתקרי אלקים. וביה פתחת אורייתא, בראשית ברא אלקים. בגין דא תלמידי חכמים אינון מתנגחין באורייתא כשוורים דא עם דא.

פירוש מעלות הסולם

קנז) ועוד קרני פרה וכו׳: ועוד יש לפרש קרני פרה, אלו תלמידי חכמים המתוכחים זה עם זה בתורה, ומתנגחים זה עם זה כשוורים. משום דתורה שבעל פה היא מצד הגבורה הנקראת אלקים. ובו היינו בשם אלקים, מתחלת התורה, בראשית ברא אלקים. משום זה ת״ח הם מתנגחים זה עם זה כשורים.