חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנו

זהר

קנו) דאע"ג דאינון נטלין לה, לא יכלין לנטלא לה, אלא ברשו דבעלה, וברעו דיליה, ולמעבד פולחנא דרחימו לגביה, וכדין ברחימו דיליה תקחו את תרומתי. וכל דא, באינון פולחני דצלותא, ותקונא וסדורא דישראל מסדרין בכל יומא. ד"א מאתם, מכללא דשית סטרין עלאין וכלא חד.

פירוש הסולם

קנו) דאע"ג דאינון נטלי וכו': ואע"פ שהם לוקחים אותה, את המלכות, אינם יכולים לקחת אותה אלא ברשות בעלה, ז"א, וברצון שלו, וצריכים לעשות עבודה של אהבה אליו, ואז באהבתו תקחו את תרומתי. שהיא המלכות. וכל זה עושים באלו עבודות של התפלה, והתקון שישראל מסדרים בכל יום. פירוש אחר. מאתם היינו מכלל שש קצוות העליונים דז"א, וע"כ כתוב מאתם לשון רבים.