חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנו

זהר

קנו) ת"ח, אית פתחא לפתחא, ודרגא לדרגא, ומנייהו ידיע יקרא דקב"ה. פתח האהל, דא הוא פתחא דצדק. כד"א פתחו לי שערי צדק וגו'. דא פתחא קדמאה, לאעלא ביה, ובהאי פתחא, אתחזון כל שאר פתחין עלאין, מאן דזכי להאי, זכי למנדע ביה, ובכלהו שאר פתחין, בגין דכלהו שראן עליה.

פירוש הסולם

קנו) ת"ח אית פתחא וכו': בוא וראה, יש פתח לפתח, ומדרגה למדרגה, ומהם נודע כבודו של הקב"ה. והיינו פתח האהל, זה הוא פתח של צדק. שהיא המלכות, כמו שאתה אומר. פתחו לי שערי צדק. זהו פתח הראשון לכנוס בו בהשגה, ובפתח הזה נראים כל שאר פתחים העליונים. מי שזכה לפתח הזה, זכה להשיג אותו, ואת כל שאר הפתחים עמו, משום שכולם שורים עליו.