חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנה

זהר

קנה) תו רב ייבא סבא אמר, מאתם: מאת ם', דאיהו רזא דעלמא עלאה. אתר מדוריה דהאי צדיק, דאיהו אתעטר מאת ס', ומתמן נטיל חיין, לאתזנא לעלמין כלהו. וכלא מלה חדא, רזא לחכימין אתיהיבת, זכאה חולקיהון.

פירוש הסולם

קנה) תו, רב ייבא סבא וכו': עוד, רי"ס אמר, מאתם, פירושו מאת ם' שה"ס עולם העליון נהי"מ דבינה, הנקראים ישסו"ת, מקום מגורו של אותו צדיק, שהוא יסוד הבינה, שהוא מתעטר מאת ס שה"ס או"א עלאין שהם חב"ד חג"ת דבינה, (כנ"ל אות כ"ב) שמשם מקבל חיים להזין העולמות כולם. ומן היסוד הזה דבינה, יקבלו התרומה שהיא המלכות. והכל הוא דבר אחד. הסוד ניתן לחכמים, אשרי חלקם.
פירוש. או"א מכונה ס' וישסו"ת מכונה ם' (כנ"ל אות כ"ב) וכשז"א בגדלות, הוא יורש אלו המוחין, ויש לו בראש ב' מיני מוחין אלו דס' ם' ומוסיף ר' ייבא סבא, שמה שצריכים לקחת המלכות מן היסוד, הוא מיסוד הבינה שבראש ז"א, שמשם לוקח בחינת המלכות דג"ר. וע"ז נאמר אשר תקחו מאתם, שהוא אותיות מאת ם'. במבואר.