חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנד

זהר

קנד) וזאת התרומה אשר תקחו מאתם. ואי תימא, אי הכי, אשר תקחו מאתו מבעי ליה, מאי מאתם. מאת תרין שמהן אלין.

פירוש הסולם

קנד) וזאת התרומה אשר תקחו מאתם: ואם תאמר, אם כן, אשר תקחו מאתו היה צריך לומר, דהינו מן היסוד כנ"ל, מהו מאתם. ומשיב, מאת שני שמות אלו, שהם יסוד ומלכות ביחד, כלומר שלא יקח אותה מבחינת עצמה, אלא מבחינת שניהם יחד, וע"כ כתוב מאתם.