חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנב

זהר

קנב) ומאן אתר נטלי ההוא רעותא דמאריהון לאמשכא ליה לגבייהו. נטלין מאתר חד עלאה קדישא, דמניה נפקין כל רעותין קדישין. ומאן איהו. כל אש. דא צדיק, דאתקרי כל, כד"א ויתרון ארץ בכל היא. על כן כל פקודי כל ישרתי. איש: כד"א איש צדיק. דא איהו צדיק, מאריה דביתא, דרעותיה תדיר לגבי מטרוניתא, כבעלה דרחים לאתתיה תדיר. ידבנו לבו איהו רחים לה. ולבו דאיהי מטרוניתא דיליה, ידבנו לאתדבקא ביה.

פירוש הסולם

קנב) ומאן אתר נטלי וכו': ומאיזה מקום לוקחים רצון ההוא של אדונם להמשיכו אליהם. הם לוקחים ממקום קדוש ועליון אחד, שממנו כל הרצונות הקדושים. ומי הוא. הוא כל איש, זה צדיק, דהיינו יסוד דז"א, הנקרא כל כש"א, ויתרון ארץ בכל הוא. על כן כל פקודי כל ישרתי. איש, כש"א איש צדיק זה הוא צדיק, אדון הבית, דהיינו יסוד, שהוא אדון המלכות הנקראת בית. שרצונו תמיד אל המטרוניתא, שהיא מלכות, כבעל האוהב את אשתו תמיד. ידבנו לבו, פירושו שהוא אוהב אותה ולבו, שהוא המטרוניתא שלו דהיינו המלכות שנקראת לב, ידבנו להתדבק בו.