חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנא

זהר

קנא) ודרגין אתפרשן כמה וכמה. בגין דבדא דיעקב כתיב ביה, ויתן לך האלהים מטל השמים, דא טל עלאה דנגיד מעתיק יומין, דאקרי טל השמים, השמים דלעילא, טל דנגיד בדרגא דשמים, ומתמן לחקל תפוחין קדישין. ומשמני הארץ, הארץ: דא ארץ החיים דלעילא, וירית לה בארעא דלעילא, ובשמים דלעילא. ולעשו בארעא דהכא לתתא, ובשמים דהכא לתתא. יעקב לעילא לעילא. עשו לתתא לתתא.

פירוש הסולם

קנא) ודרגין וכו' : והמדרגות נבדלות זו מזו הרבה והרבה, שהרי בזו של יעקב כתוב בו ויתן לך האלקים מטל השמים, זהו טל העליון, שהוא השפע, הנמשך מעתיק יומין שנקרא, טל השמים, דהיינו טל של השמים של מעלה, הטל הנמשך במדרגה הנקראת שמים שהוא ז"א, ומשם מושפע לשדה תפוחים הקדושים, שהיא מלכות, (כמ"ש לעיל דף ס"א ד"ה ועתה ע"ש) ואז נאמר עליה, ומשמני הארץ, הארץ, זו היא ארץ החיים של מעלה, דהיינו המלכות, בעת שמלבשת הבינה הנקראת אלקים חיים, וע"כ נקראת אז המלכות, ארץ החיים. וירש יעקב הברכה בארץ של מעלה, שהיא המלכות ובשמים של מעלה, שהוא ז"א. והברכה של עשו היתה בארץ שבכאן למטה ובשמים שבכאן למטה, דהיינו שבעולם הזה, יעקב נתברך למעלה למעלה, דהיינו בשמים וארץ של אצילות, ועשו למטה, דהיינו בשמים וארץ שבעולם הזה.