חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קמ

זהר

קמ) בההיא שעתא, אזדמן מיכאל, ואתא קמיה דיעקב, ושכינתא בהדיה, וידע יצחק, וחמא לגן עדן, בהדיה דיעקב, וברכיה קמיה, וכד עאל עשו, עאל בהדיה גיהנם, ועל דא ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, דחשב דלא הוה עשו בההוא סטרא, פתח ואמר, ואברכהו גם ברוך יהיה.

פירוש הסולם

קמ) בההיא שעתא אזדמן וכו': באותה שעה נזדמן מיכאל ובא לפני יעקב, ועמו השכינה. ויצחק ידע זאת, וראה את הגן עדן עם יעקב. וברך אותו. וכשנכנס עשו נכנס עמו הגיהנם. ועל כן, ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד, כי חשב מקודם לכן, שעשו אינו מאותו הצד, וע"כ פתח ואמר, ואברכהו גם ברוך יהיה.