חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קמט

זהר

קמט) אמר ר' חזקיה, והא חמינן, דמשמני הארץ וטל השמים, אינון ברכאן נטל עשו לבתר, כד"א, הנה משמני הארץ יהיה מושבך וטל השמים מעל.

פירוש הסולם

קמט) אמר רבי חזקיה וכו': אר"ח, והרי אנו רואים, שמשמני הארץ וטל השמים, הם הברכות שעשו לקחם אחר כך, כמו שאתה אומר הנה משמני הארץ יהיה מושבך וטל השמים מעל. ואיך תאמר שהם באים כנגד הקללות שבעץ הדעת אחר התשובה בימי המשיח.