חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קמח

זהר

קמח) תא חזי, בשעתא דההוא נחש, אייתי לווטין על עלמא, ואתלטיא ארעא, מה כתיב, ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך וגו', ארורה האדמה בעבורך וגו', דלא תהא עבדא פירין ואיבין כדקא יאות, לקבל דא, ומשמני הארץ. בעצבנן תאכלנה, לקבל דא מטל השמים. וקוץ ודרדר תצמיח לך, לקבל…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה