חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קמו

זהר

קמו) בפסח, איהי שכינתא י"ד הגדולה, מסטרא דחסד. בראש השנה, איהי י"ד החזקה, מסטרא דגבורה. במתן תורה, י"ד רמה, מסטרא דעמודא דאמצעיתא. ותלת זמנין י"ד, מ"ב, ותלת אבהן דתליין מנייהו, סלקין חמשה וארבעים, כחושבן יו"ד ה"א וא"ו ה"א. בילא"ו יילא"ו.

פירוש הסולם

קמו) בפסח איהי שכינתא וכו': בפסח, השכינה היא יד הגדולה, שהוא מצד החסד. בראש השנה, היא יד החזקה, מצד הגבורה. במתן תורה, היא יד רמה מצד עמוד האמצעי. שהוא ת"ת. וג' פעמים י"ד הם מ"ב, ועם ג' האבות חג"ת, שהם תלוים מהם, עולים מ"ה. כחשבון יוד הא ואו הא. בילא"ו יילא"ו.