חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קמד

זהר

קמד) ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ, הא מלעילא ומתתא בחבורא חדא. ורוב דגן ותירוש, הא אוקמוה, אבל כדכתיב ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. תא חזי, נער הייתי וגו' ואוקמוה, האי קרא שרו של עולם אמרו וכו'. ובגין כך אמר ורוב דגן ותירוש.…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה