חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קמד

זהר

קמד) ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ, הא מלעילא ומתתא בחבורא חדא. ורוב דגן ותירוש, הא אוקמוה, אבל כדכתיב ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. תא חזי, נער הייתי וגו' ואוקמוה, האי קרא שרו של עולם אמרו וכו'. ובגין כך אמר ורוב דגן ותירוש.

פירוש הסולם

קמד) ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ, היינו מלמעלה ומלמטה שהם זו"ן, בחיבור אחד. כי השמים הוא ז"א, והארץ היא הנוקבא. ורוב דגן ותירוש, כבר בארוהו, אבל הוא כמו שכתוב, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם, בוא וראה, נער הייתי וגו', בארוהו, שמקרא זה שרו של העולם אמרו וכו', שהוא המלאך מטטרון, ועל זה אמר ורוב דגן ותירוש. פירוש מה לחם, האמור שם בשרו של עולם, פירושו, מוחין עליונים המכונים לחם, אף ורוב דגן ותירוש הנאמר כאן פירושו מוחין עליונים המכונים דגן ותירוש דהיינו לחם ויין.