חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קמג

זהר

קמג) לשון רמיה: דרמי ליה לאדם ולאתתיה, ואייתי בישא עליה, ועל עלמא. לבתר אתא יעקב, ונטיל מדיליה כל אינון ברכאן. חצי גבור שנונים, דא עשו דנטר דבבו ליעקב, על אינון בירכאן, כד"א וישטום עשו את יעקב על הברכה וגו'.

פירוש הסולם

קמג) לשון רמיה, שהנחש רמה את אדם ואשתו, והביא רע עליו ועל העולם. ואחר כך בא יעקב, ולקח משלו את כל אלו הברכות. פירוש, כי הוא היה בחינת אדם הראשון, שהנחש מנע ממנו הברכות, ועתה בא יעקב והחזירם כמקודם לכן, כמטרם החטא דעץ הדעת, ונמצא שמשלו לקח.
חצי גבור שנונים, זה עשו שנטר שנאה ליעקב על אלו הברכות, כמו שאתה אומר, וישטום עשו את יעקב על הברכה וגו'.