חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קמא

זהר

קמא) בגין כך, אזדמן יעקב, בחכמתא ובעקימו דאייתי ברכאן עליה דיעקב, דאיהו כגוונא דאדם הראשון, ואתנטלו מההוא חויא דאיהו שפת שקר. דכמה שקרא אמר, וכמה מלי דשקרא עבד, בגין לאטעאה ולאייתאה לווטין על עלמא, בגין כך, אתא יעקב בחכמה, ואטעי לאבוי, בגין לאייתאה ברכאן על עלמא, ולנטלא מניה, מה דמנע מעלמא, ומדה לקבל מדה הוה, וע"ד כתיב ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו. עליה כתיב, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה. ואשתאר ביה לדרי דרין, ואתא יעקב ונטיל מניה ברכאן.

פירוש הסולם

קמא) בגין כך אזדמן וכו': משום זה הלך יעקב במרמה ועקשות, והביא ברכות על יעקב שהוא כמו אדם הראשון, ונלקחו מהנחש, שהוא שפת שקר, שהרבה שקר אמר, והרבה דברי שקר עשה, כדי לפתות לאכילת עץ הדעת, ולהביא קללות על העולם. משום זה בא יעקב במרמה והטעה את אביו, כדי להביא ברכות על העולם, ולקחת מן הנחש מה שמנע מן העולם, דהיינו הברכות שמנע מן העולם, ומדה כנגד מדה היה, ועל זה כתוב ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה, ותרחק ממנו. עליו כתוב, ארור אתה מכל הבהמה וגו' ונשאר בקללה לדורי דורות. ויעקב בא ולקח ממנו הברכות.