חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קמא

זהר

קמא) דאינון י' שופרות, דאינון קשר"ק קש"ק קר"ק, מתלבשין בהון ה"א יו"ד וא"ו ה"א, דכל אתוון אלין אינון לסטרין אחרנין ולחייביא כשלשלאין ורומחין וסייפין. תרועה שלשלת איהי. ותרי תרועות אית בעשרה שופרות. ואינון חד.

פירוש הסולם

קמא) דאינון י' שופרות וכו': שהם יוד שופרות, שהם קשר"ק קש"ק קר"ק, שבהם מתלבשים הא יוד ואו הא, שכל אותיות אלו הם לצדדים אחרים ולרשעים, ככבלים ורמחים וחרבות. תרועה היא שלשלת. וב' תרועות הן בעשרה שופרות. והן אחד (חסר ההמשך).