חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קל

זהר

קל) ובגין דא, צריך לאקדמא יראה מסטרא דשכינתא בין באוריתא בין בפקודיא. אבל מסטרא דקב״ה, צריך לאקדמא אורייתא ליראה בכל פקודיא. דיראה דאורייתא אית, דאתקרי נוקבא תורה שבע״פ דבגינה אתמר תמן, אז ירננו עצי היער. ענה מלאך מן השמים, ואמר, הן הן מעשה מרכבה.…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה