חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קלט

זהר

קלט) ות"ח, בעוד דאינון שאר ממנן חדאן, ואכלין בההוא מזונא דמתקני לון ישראל. אינון מתקני כורסייא לקב"ה מתתא, ולסלקא ליה לעילא, באינון זינין, ובחדוה, ובהלולא, ולאקפא מדבחא. כדין איהי סלקא, ונטלא ברכאן וחדוה בבעלה.

פירוש הסולם

קלט) ות"ח בעוד דאינון וכו': ובוא וראה. בעוד שאלו שאר הממונים שמחים ואוכלים מזון ההוא שישראל מתקנים בשבילם, דהיינו ע' הפרים, באותו זמן, הם מתקנים כסא אל הקב"ה מלמטה, דהיינו שמתקנים המלכות להיות כסא להקב"ה, ולהעלות אותה למעלה, באלו ד' המינים, ובשמחת החג, ובאמירת הלל. ובהקפת המזבח, אז היא, המלכות, עולה ומקבלת ברכה ושמחה בבעלה, בז"א.