חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קלט

זהר

קלט) ת"ח, בשעתא דאמר יצחק לעשו, וצא השדה וצודה לי צידה, בה"א, ואוקמוה, ונפק עשו, בגין דיתברך מיצחק, דקאמר ליה, ואברככה לפני יי', דאלו אמר ואברככה, ולא יתיר, יאות. כיון דאמר לפני יי', בההיא שעתא, אזדעזע כרסי יקרא דקב"ה, אמרה, ומה דיפוק חויא מאינון לווטין,…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה