חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קלט

זהר

קלט) כגוונא דתפלין דראש, דאיהו בינה על תפארת, מסטרא דאילנא דחיי דאצילות, ומלכות תפלה דיד. הכי לתתא באילנא דחיי דבריאה, מסטרא דכרסייא עלאה, תפלין דראש מטטרון. תפלין דיד דיליה, כסא תחתון. והאי איהו דאמר נביא עליה, כסא כבוד מרום מראשון.

פירוש הסולם

קלט) כגוונא דתפלין דראש וכו': כמו שתפלין של ראש, הם מוחין דבינה על תפארת, שהוא עץ החיים, שבאצילות, ומלכות היא תפלין של יד. כך למטה, בעץ החיים דבריאה, מצד כסא העליון, שהוא בינה דבריאה הוא תפלין של ראש של מטטרון. ותפלין של יד שלו הם כסא תחתון, דהיינו מלכות דבריאה. וזהו שאמר עליו הנביא, כסא כבוד מרום מראשון.