חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קלח

זהר

קלח) ארבע גוונין אתחזיין באינון עיינין. מאינון נהירין ד' בתי דתפילין, דנהרין ברהיטי מוחא. ז' דאקרון עיני ה'. ואשגחותא נפקי, מגוון אוכמא דעינא. כמה דאוקימנא באדרא, דכתיב על אבן אחת שבעה עינים. ואינון גוונין מתלהטין בסטרייהו.

פירוש הסולם

קלח) ארבע גוונין אתחזיין וכו': ארבעה צבעים נראים באלו העינים דז"א. שהם לבן אדום ירוק שחור, כנגד חו"ב תו"מ, מאלו מאירים ד' בתים של התפלין המאירים בחללי המוח כלומר, הפרשות הן המוחין, והבתים, בחינת חללי המוחין. והבתים הם בחי' ו"ק, והפרשות הן ג"ר. והארות עינים הן ו"ק, ע"כ משפיעים לבתים. ז' הם שנקראים עיני ה', שהם ז"ס חג"ת נה"י שבעין, שלבן הוא חסד, ואדום הוא גבורה, וירוק הוא ת"ת הכולל נה"י, ושחור הוא מלכות. והראיה יוצאת מצבע השחור שבעין, שהוא המלכות, כמו שהעמדנו באדרא רבא (אות ר"ט) שכתוב, על אבן אחת שבעה עינים, והם גוונים הלוהטים מבחינתם. כלומר ששבע בחינות חג"ת נהי"מ היוצאות מן השחור שבעין, עליהן נאמר, על אבן אחת, שהוא מלכות, שבעה עינים. ז' בחינות המלכות.