חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קלז

זהר

קלז) וע"ד כלהו בסכת בסכת וחד בסוכות שלים, חד שלים, לאחזאה דמאן דיתיב בצלא דא, יתיב באינון יומין עלאין לעילא, דקיימין על האי תתאה, לאנהרא ליה, לחפיא עליה, ולאגנא ליה, בשעתא דאצטריך.

פירוש הסולם

קלז) וע"ד כלהו בסכת וכו': וע"כ בכולם כתוב סכת סכת חסר ו', שהכונה היא על המלכות כנ"ל, ובמקום אחד כתוב, בסוכות, מלא. האחד המלא, הוא להראות, שמי שיושב בצל זה, של נציצו דמשחתא הנ"ל, הוא יושב באלו ימים עליונים שלמעלה, דהיינו חג"ת נהי"מ דבינה, העומדים על התחתונה, שהיא מלכות, להאיר לה, ולכסות עליה, כי אותו הסכך דבינה נמשך גם אליה כנ"ל בדבור הסמוך, ולהגן עליה בשעה שהיא צריכה.