חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קלה

זהר

קלה) כד שרא חכמה לנפקא, מאתר דלא ידיע ולא אתחזי, כדין נפיק חד משחתא, ובטש, וההיא חכמתא עלאה, נציץ ואתפשט לכל סטרין, ברזא דמשכנא עלאה. וההוא משכנא עלאה, אפיק שית סטרין, וכדין ההוא נציצו דמשחתא נהיר לכלא, ואמר בסכת תשבו שבעת ימים.

פירוש הסולם

קלה) כד שרא חכמה וכו': כשהתחילה החכמה, שהיא או"א עלאין הנקראים אבא וחכמה לצאת ממקום שאינו ידוע ואינו נראה, דהיינו מראש א"א, אז יצא מסך אחד והכה, וחכמה עליונה ההיא התנוצצה והתפשטה לכל הצדדים בסוד משכן העליון, שהיא ישסו"ת הנקרא בינה, ואמא, ומשכן העליון ההוא הוציא ששה קצוות, שהם ז"א, ואז התנוצצות המסך האיר לכל, ואמר בסכת תשבו שבעת ימים.