חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קלב

זהר

קלב) ודא עשר ספירות בלי מה. דאינון לקבלייהו תרין שמהן יהו״ה אדני, ותמניא אתוון. דאינון עשרה עשרה הכף בשקל הקדש, ודא כ׳ מן כתר עשרה מן שכינתא תתאה אדני מתתא לעילא מן אנ״י עד אי״ן עשרה מעילא לתתא מעמודא דאמצעיתא דאיהו יהו״ה. ובגין דא כ׳ כליל לון.

פירוש מעלות הסולם

קלב) ודא עשר ספירות וכו׳: וזה, דהיינו עשר האותיות דשם מ״ה, הן עשר ספירות בלי מה שהם נגד ב׳ שמות הוי״ה אדנ״י, ושמונה אותיות שבב׳ השמות שהן עשר. ולהיות כל שם כלול מע״ס שהן עשרה עשרה הכף בשקל הקדש. וזה כ׳ מן כתר הכוללת עשר ספירות מן שכינה תחתונה היינו מלכות שהיא אדנ״י, ממטה למעלה היינו ע״ס דאור חוזר, מן אני שהיא מלכות עד אין שהוא כתר. ועשר ספירות דאור ישר ממעלה למטה, מעמוד האמצע שהוא תפארת שהוא הוי״ה. ומשום זה כ׳ הרומזת לכתר שהוא השורש, כוללתם.