חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכ

זהר

קכ) כגוונא דקרבנא דעזאזל, דכתיב והתודה עליו את כל עונות בני ישראל וגו'. הכי נמי הכא, וכד סלקא על גבי מדבחא, מטו לה על חד תרין, ובגין כך, דא סלקא לאתריה, ודא סלקא לאתריה, דא ברזא דאדם, ודא ברזא דבהמה כד"א אדם ובהמה תושיע ה'.

פירוש הסולם

קכ) כגוונא דקרבנא וכו': כמו הקרבן של עזאזל, שכתוב בו, והתודה עליו כל עונות וגו' כן כאן, ככל קרבן נוהג וידוי העונות. כי כאשר הקרבן עולה על המזבח ואינו נשלח המדברה מגיע לו על אחת שתים, שצריכים להתודות עליו. ומשום זה, זה עולה למקומו וזה עולה למקומו, זה בסוד אדם, שה"ס ג' קוין, וזה בסוד בהמה, שה"ס הארת הקו שמאל בלבד כמו שאתה אומר, אדם ובהמה תושיע ה'.