חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכט

זהר

קכט) ובגין דא, כונה דאיהי מחשבה, צריך לאקדמא למצוה ובגין דא שויאו רבנן, כוון מחשבתא דצלותא בברכה קדמאה. דהכי אוקמוהו, אם לא כוון בברכה ראשונה חוזר לראש.

פירוש מעלות הסולם

קכט) ובגין דא כונה וכו': ומשום זה כוונה שהיא מחשבה צריכים להקדים למצוה. ומשום זה סדרו רבותינו לכוון בברכה ראשונה של התפילה, כי כך העמידו אם לא כוון בברכה ראשונה חוזר לראש.