חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכח

זהר

קכח) ת"ח האי קץ כל בשר, כמה דקשורא אשתכח לעילא בחדו, אוף הכי נמי לתתא, בחוודתא ורעותא, לאסתפקא כלא לעילא ותתא, ואימא קיימא עלייהו דישראל, כדקא יאות.

פירוש הסולם

קכח) ת"ח האי קץ כל בשר וכו': בוא וראה קץ כל בשר הזה, הנה כמו שהקישור נמצא למעלה, בבינה וא"א, בשמחה, דהיינו התקשרות כל תחתון בעליון. ע"י חזרת בינה ותו"מ למדרגתם, הגורם להם שמחה, אחר שנתלבשה החכמה בחסדים, אף כמו כן למטה, בזו"ן ועולמות התחתונים. נעשה התקשרות כל תחתון בעליון בשמחה ורצון ליתן סיפוק לכל, למעלה ולמטה דהיינו גם לקץ כל בשר. ואימא, היא השכינה, שורה על ישראל כראוי.