חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכח

זהר

קכח) ובגין דא אתמר בה אשה כי תזריע, אתתא אית לה לאקדמא בכל פקודיא, דאתמר בה אשה יראת י״י היא תתהלל. ובגין דא, מצא אשה בקדמיתא, מצא טוב. דאתמר ביה טוב י״י לכל. ואי אקדים לה בצלותא, כמה דאוקמוהו אדני שפתי תפתח, מיד ויפק רצון מיי׳.

פירוש מעלות הסולם

קכח) ובגין דא אתמר וכו': ומשום זה נאמר, אשה כי תזריע, שפירושו אשר בחינת אשה יש להקדים בכל המצות, שנאמר בה אשה יראת ה׳ היא תתהלל. ומשום זה נאמר מצא אשה בתחילה מצא טוב. שנאמר בו טוב ה׳ לכל. ואם הקדים אותה בתפילה כמו שהעמידו אדני שפתי תפתח, מיד ויפק רצון מה׳.