חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכז

זהר

קכז) כארז בלבנון ישגא. מה ארז בלבנון עלאה על כלא, וכלא יתבי תחותוי, אוף הכי צדיק, הוא עלאה על כלא, וכלא יתבי תחותוי. ועלמא לא קיימא אלא על צדיק חד, דכתיב וצדיק יסוד עולם. ועליה קאים עלמא, ובגיניה אסתמיך, ועליה אשתיל.

פירוש הסולם

קכז) כארז בלבנון ישגא. מה ארז בלבנון הוא עליון על כל האילנות, אף הצדיק, הוא עליון על כל, והכל יושבים תחתיו. כלומר שמתקימים בזכותו. פירוש כי הצדיק, שה"ס יסוד דז"א שורשו הוא בבינה, שהוא נכלל שם בסוד קו המכריע בין ב' הקוין ימין ושמאל אשר שם. (כנ"ל ב"א דף נ"ג ד"ה יסודא) וע"כ הוא נבחן לעליון על כל ז"ס חג"ת נהי"מ. וכן וכלא יתבי תחותוי, כי הוא הממשיך המוחין מבינה ומשפיע אותם להנוקבא, וממנה לכל העולמות. וז"ש ועלמא לא קיימא אלא על צדיק חד, והעולם, שה"ס הנוקבא, אינה עומדת אלא על צדיק אחד, כמו שכתוב, וצדיק יסוד עולם. ועליה קאים עלמא, ובגיניה אסתמיך, ועליה אשתיל. ועליו עומד העולם שהיא הנוקבא. ובשבילו הוא נסמך, ועליו הוא נשתל. כלומר שמשפיע לה מג' קוין שלו. קאים ה"ס קו ימין אסתמיך ה"ס קו שמאל. אשתיל ה"ס קו אמצעי.