חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכז

זהר

קכז) אוף הכי תפארת דאיהו יהו״ה, איהו ראשון למחשבה דאיהי חכמה עלאה. ואחרון למעשה דאיהי י׳ מן אדני חכמה תתאה. יראת ה׳ מלכות דיליה.

פירוש מעלות הסולם

קכז) אוף הכי תפארת וכו': אף כך תפארת היינו ז״א, שהוא הוי״ה, הוא ראשון למחשבה, שהיא מתחיל בי' חכמה עליונה. ואחרון למעשה שהיא י׳ מן אדני חכמה תחתונה, יראת ה׳ מלכות שלו.