חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכו

זהר

קכו) אמר רבי יהודה, כלהו מועדים מקראי קדש קרינן בהו. אבל נפקי ר"ה ויומא דכפורא דלא אשתכח בהו חדוותא, דהא אינון דינא הוו, אבל אלין תלתא, זמינין מקדש, לחדוותא לכלא, לאשתעשעא בהו בקב"ה, הה"ד ושמחתם לפני יי' אלהיכם, וכתיב ושמחת לפני יי' אלהיך. בהאי יומא דשבתא,…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה