חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכה

זהר

קכה) כד אתער, אמר, ודאי מדשכיב ר' שמעון, חכמתא אסתלקת מארעא, ווי לדרא, דהאי אבנא טבא, דהוו מתחזן מניה, וסמכין עליה עלאין ותתאין, אתאביד מנייהו.

פירוש הסולם

קכה) כד אתער וכו': כאשר הקיץ, אמר, ודאי משמת ר' שמעון נסתלקה החכמה מן הארץ. ווי לדור, שאותו אבן הטוב שהיו נאחזים בה, והיו סומכים עליה עליונים ותחתונים, נאבדה מהם.