חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכה

זהר

קכה) והיכלין, לאו אינון נהורין, ולאו אינון רוחין, ולאו אינון נשמתין, ולא אית מאן דקיימא בהו. רעותא, דכל תשע נהורין, דקיימי כלהו במחשבה, דאיהו חד מנייהו בחושבנא, כלהו במרדף בתרייהו, בשעתא דקיימי במחשבה ולא מתדבקן ולא אתיידעו, ואלין לא קיימי לא ברעותא, ולא במחשבה עלאה תפסין בה, ולא תפסין. באלין קיימי כל רזי דמהימנותא, וכל אינון נהורין מרזא דמחשבה עלאה כלהו אקרון אין סוף. עד הכא מטו נהורין ולא מטון, ולא אתיידעו, לאו הכא רעותא, ולא מחשבה.

פירוש הסולם

קכה) והיכלין, לאו אינון וכו': : והיכלות הללו אינם אורות, כמו הט' אורות דא"א במקומם עצמם. ואינם רוחות ואינם נשמות, ואין מי שיעמוד עליהם מה הם. כי אור א"ס ב"ה מאיר ברישא דלא אתיידע, וע"כ נבחנים תשע היכלין הללו שנעשו ברדל"א, לבחינת א"ס, שאין מחשבה תפיסה בו, כמ"ש לפנינו.
רעותא דכל תשע נהורין וכו':הרצון של כל תשע האורות, דג' רישין דא"א, שכולם עומדים במחשבה, דהיינו במקומן בא"א הנקרא מחשבה, שהוא אחד מהם בחשבון. שהמחשבה דא"א הוא אחד מהתשעה האורות. והוא לאפוקי היותם ברדל"א שאין רדל"א מבחינתם כלל. הנה רצון כולם הוא לרדוף אחריהם דתשעה היכלין העומדים במקום רדל"א בשעה שהתשע אורות עומדים בהמחשבה, שהוא א"א, אבל ההיכלות אינם מושגים ואינם נודעים להט' אורות כי אלו ט' היכלות אינם עומדים לא בבחינת רצין, ולא בבחינת מחשבה העליונה, שהיא א"א, תופסים בה ואינם תופסים. באלו ט' היכלין, נמצאים ועומדים כל סודות האמונה. וכל אלו האורות מסוד המחשבה העליונה, שהיא א"א, מקובלים מהם, כולם, כל הט' היכלין. נקראים אין סוף. כי עד כאן האורות מגיעים ואינם מגיעים, ואינם נודעים, אין כאן לא רצון ולא מחשבה.