חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכד

זהר

קכד) כיון דאתעטר ואתתקן בכל הני תקונין, נטיל ליה קב"ה ונשיק ליה כמלקדמין. מאן חמי, רתיכין קדישין, ומשריין עלאין, דסחרין ליה, ויהבין ליה מתנן ונבזבזן סגיאין, ויתעטר מכלהו.

פירוש הסולם

קכד) כיון דאתעטר ואתתקן בכל וכו': כיון, שהמשיח נתעטר ונתתקן בכל אלו התקונים, לקח אותו הקב"ה ונשקו כמקודם. מי ראה, המרכבות הקדושות ומחנות מלאכים העליונים שמסבבים אותו ונותנים לו מתנות ומחמדים רבים והוא יתעטר מכולם.