חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכד

זהר

קכד) יומא חד, אדמוך תחות אילנא, וחמא בחלמיה, ד' גדפין מתתקנן, וסליק רבי שמעון עלייהו, וס"ת עמיה, ולא שביק כל ספרי רזין עלאין ואגדתא, דלא סליק לון בהדיה, וסליק להון לרקיעא, וחמא דמתכסיא מעינא, ולא אתגליא.

פירוש הסולם

קכד) יומא חד אדמוך וכו': יום אחד ישן ר' יהודה תחת אילן, וראה בחלומו, שמתתקנים ארבע כנפים, ור"ש עולה עליהם, וספר תורה עמו, ולא הניח מכל ספרי סודות עליונים ואגדתא, שלא העלה אותם עמו, והעלה אותם לרקיע, וראה שמתכסים מן העין ואינם נגלים יותר.