חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכב

זהר

קכב) כגוונא דא, בסטרא אחרא דלא קדישא, רוחא דאתפשט בשאר עמין עכו"ם נפקא מסטרא דלא קדישא, לאו איהו אדם, ובגין כך לא סליק נשמא דא, שמא דההוא רוחא טמא, לא סליק בשמא דאדם, ולית ביה חולקא, גופא דיליה לבושא דההוא טמא, בשר טמא. וטמא לגו, בשר לבושא דיליה, בג"כ…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה