חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכא

זהר

קכא) בהאי יומא מלולא אסיר, הה"ד ממצוא חפצך ודבר דבר, ותנן חפצך כתיב, בגין דהאי יומא כל מהימנותא אתקשר ביה.

פירוש הסולם

קכא) בהאי יומא מלולא וכו': ביום הזה אסור הדבור, ז"ש, ממצוא חפצך ודבר דבר, שדבורך בשבת לא יהיה כמו בחול. ולמדנו חפצך כתוב, שלא תדבר מחפצך, משום שביום הזה, כל האמונה מתקשרת בו.