חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קי

זהר

קי) חכמת: אתקריאת מסטרא דחסד, דבה הרוצה להחכים ידרים, דאיהו סדר קדשים, ועמיה נצח. הה״ד, נעימות בימינך נצח. דעת דאיהו סדר טהרות.

פירוש מעלות הסולם

קי) חכמת אתקריאת מסטרא וכו׳: חכמת נקראת מבחינת החסד היינו חכמה דימין המאירה בחסדים אשר בה אמרו הרוצה להחכים ידרים, והיא סדר קדשים. ועמו נצח, זהו שנאמר נעימות בימינך נצח והיינו דעת, ז״א שבחסדים, כי חג״ת הם כח״ב ונצח הוא דעת הכולל ו״ק. ועיין באדרת האזינו אות קל״ג קל״ד בענין מצח ונצח באתוון רצופין, אשר ב׳ אודנין ומצח הם חב״ד. והוא סדר טהרות.