חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קיח

זהר

קיח) ר' אלעזר, הוה יתיב יומא חד, קמיה דר"ש אבוי. א"ל האי קץ כל בשר, אתהני מאינון קרבנין דהוו ישראל מקרבין על גבי מדבחא או לא. א"ל כלא הוו מסתפקי כחדא, לעילא ותתא.

פירוש הסולם

קיח) רבי אלעזר וכו': ר"א ישב איזה יום לפני ר"ש אביו, שאל אותו, קץ כל בשר זה, שהוא הס"א (כנ"ל באות ע"ה) נהנה מאלו הקרבנות שהיו ישראל מקריבין על המזבח, או לא. אמר לו כולם היו מקבלים סיפוקם ביחד הן למעלה והן למטה.