חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קיז

זהר

קיז) ועוד, בושת פנים לגן עדן. עז פנים לגיהנם. אינון דעברין עבירה ביד רמה, ולית לון בשת אנפין מקב"ה, דאתמר ביה משמים הביט י״י ראה את כל בני האדם. ואתמר ביה, מלא כל הארץ כבודו, ואתמר ביה חפש כל חדרי בטן רואה כליות ולב.

פירוש מעלות הסולם

קיז) ועוד בושת פנים וכו': ועוד אמרו חז״ל (אבות פ״ה) בושת פנים לגן עדן. עז פנים לגיהנם. היינו אותם שעוברים עבירה ביד רמה, ואין להם בשת פנים מהקב״ה, שנאמר בו משמים הביט ה׳ ראה את כל בני האדם. ונאמר בו מלא כל הארץ כבודו. ונאמר בו חפש כל חדרי בטן רואה כליות ולב.