חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קיג

זהר

קיג) בספרא דאגדתא דרב המנונא סבא אתמר, וימלוך תחתיו הדר. הדר ודאי, כד"א, פרי עץ הדר. ושם אשתו מהיטבאל, כד"א כפות תמרים. וכתיב, צדיק כתמר יפרח, דאיהי דכר ונוקבא. האי אתקריאת בת מטרד, בת מההוא אתר דטרדין כלא לאתדבקא, ואקרי אב. וכתיב לא ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים. ד"א, בת מאימא, דמסטרהא מתאחדין דינין, דטרדין לכלא. בת מי זהב, דינקא בתרין אנפין, דנהירו בתרין גוונין. בחסד ובדינא.

פירוש הסולם

קיג) בספרא דאגדתא וכו': בספר האגדה של רב המנונא סבא, למדנו, וימלוך תחתיו הדר, הדר ודאי, דהיינו יסוד שנקרא עץ הדר, כש"א, פרי עץ הדר, שהמלכות נקראת פרי, והיסוד עץ הדר. ושם אשתו מהיטבאל, כמש"א כפות תמרים. שהוא היסוד, ונקרא בלשון רבים, תמרים, מטעם שכתוב, צדיק כתמר יפרח, שפירושו, שאינו פורח בלי נוקבא כי תמר הוא דכר ונוקבא, וע"כ כתוב בו ושם אשתו מהיטבאל. זו, המלכות, נקראת בת מטרד, שפירושו, שהיא בת מאותו מקום שהכל טרודים להשיג, שנקרא אב, דהיינו חכמה. וכתוב, לא ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים. הרי שהכל טרודים להשיגה. פירוש אחר. בת אל אמא, שהיא בינה, שמצדה מתעוררים דינים המטרידים הכל. וע"כ נקראת בת מטרד. בת מי זהב, הוא משום שיונקת מב' צדדים המאירים בב' אפנים בחסד ודין. דהיינו מימין ומשמאל, שהימין ה"ס חסד, ונקרא מי, והשמאל ה"ס חכמה, שנקרא זהב. והיינו מי זהב.