חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קיג

זהר

קיג) ואי תימא נח ודעמיה. סתים מעינא הוה, דלא אתחזי, ועל דא כל מה דאשתכח בעלמא שצי ליה, ועל דא וה' באתגליא, ולא שצי כלא. אלקים בעי, סתימו, ובעי לאסתמרא, דהא כלא שצי, ועל דא אלקים בלחודוי הוי.

פירוש הסולם

קיג) ואי תימא וכו': ואם תאמר, נח וכל שעמו ניצולו, ולא נשמדו כל הנמצאים, הוא משום שהיה נעלם מעין, שלא היה נראה להמשחית ועל כן, נבחן, שנכלה כל מה שנמצא בעולם דהיינו כל מה שנראה לעין המשחית. ועל כן, וה' יורה שאינו משחית כל מה שבגלוי לעין. כמו בהפיכת סדום, אלקים יורה שצריכים להסתר וצריכים להשמר. מפני שמכלה את הכל דהיינו כל מה שגלוי לעין. ועל כן אלקים יורה על הנוקבא לבדה בלי ז"א שהוא רחמים.