חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קיב

זהר

קיב) אלא תנינן בכל אתר דכתיב וה' הוא ובית דינו. אלקים סתם, דינא בלחודוי. אלא בסדום, אתעביד דינא, ולא לשיצאה עלמא, ובגין כך אתערב איהו בהדי דינא. אבל בטופנא, כל עלמא שצי, וכל אינון דאשתכחו בעלמא.

פירוש הסולם

קיב) אלא תנינן וכו': אלא למדנו, בכל מקום שכתוב וה', פירושו, הוא ובית דינו, דהיינו ז"א שהוא רחמים, ביחד עם נוקביה. שהיא דין, ואם כתוב, אלקים סתם יורה על הבית דין בלבד. דהיינו הנוקבא בלבדה בלי ז"א. כי בסדום, נעשה הדין שלא לכלות העולם, וע"כ נתערב הוא, ז"א. עם הדין, וע"כ כתוב שם, וה', שיורה על מדת הרחמים שהוא ז"א הנקרא הוי"ה, ובית דינו יחד, שהיא נוקביה. כי הו' הנסמך אל הויה מרבה את הנוקבא. אבל בהמבול השמיד כל העולם וכל הנמצאים בהעולם. ע"כ כתוב בו השם אלקים. שיורה על מדת הדין בלבדו בלי שיתוף מדת הרחמים.