חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קיא

זהר

קיא) פתח ואמר, כתיב, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום. הה"ד, כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו. נועדו, באן אתר. בארץ אדום. באתר דדינין מתאחדין תמן. עברו יחדיו, דכתיב וימת וימלוך תחתיו. המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו, דלא אתקיימו באתרייהו, בגין דתקונין דמלכא לא אתקנו, וקרתא קדישא ושורוי, לא אזדמנו.

פירוש הסולם

קיא) פתח ואמר כתיב וכו': פו"א, כתוב, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום. ז"ש כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו. נועדו, באיזה מקום, הוא בארץ אדום. במקום שהדינים מתאחזים שם. עברו יחדיו, היינו שכתוב, וימת, וימלוך תחתיו. המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו, משום שלא נתקיימו במקומם, אלא נשברו ומתו, משום שעוד לא נתתקנו התקונים של המלך, והעיר הקדושה, דהיינו המלכות, וחומותיה לא נזדמנו. כמ"ש כל זה לעיל (באדרא רבא נשא, אות י"ב ע"ש).