חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קיא

זהר

קיא) ואינון שית סדרי מתניתין, ברזא דלהט החרב, המתהפכת מרחמי לדינא, ומדינא לרחמי.

פירוש מעלות הסולם

קיא) ואינון שית סדרי וכו': ואלו הם ששה סדרי משנה בסוד של להט החרב המתהפכת מרחמים לדין, ומדין לרחמים.
פירוש. מלכות ה״ס תורה שבעל פה, וכשמלכות הוא בקטנות שהיא דין נבחן זווגה עם ז״א בשם הוה״י דינ״א, כי הוה״י הוא הוי״ה למפרע המאירה ממטה למעלה, דהיינו הי׳ הוא למטה ואח״כ למעלה ממנה ה׳ ראשונה ולמעלה ממנה ו׳ ולמעלה בראש עומדת ה׳ אחרונה וזה מורה אשר ז״א הוא בבחינת ו״ק בלי ראש ומשפיע דינים אל המלכות שהיא שם אדנ״י. וכשמזדווגת עם ז״א בעת גדלות שעלה אל או״א נבחן הזווג בשם י״ה ו״ה אדנ״י, כי הוי״ה ביושר מורה שמשפיע ביושר ממעלה למטה ואז נקרא ז״א בשם עץ חיים. דהיינו שהוא מקבל ג״ר וחיים מן הבינה, ומשפיע אל המלכות. אז מאירים בה ששת. המלים שבפסוק אמונת עתך, חסן, ישועות חכמת ודעת כנ״ל. ולפיכך נקראת המלכות בשם להט החרב המתהפכת, כי בחטא התחתונים יורדים זו״ן מן הבינה למטה ואז הזווג הוא הוה״י דינ״א ומתהפכים מרחמים לדין. וכשעושים תשובה עולים זו״ן שוב אל הבינה וכל הדינים של המלכות מתהפכים לרחמים והזווג הוא הוי״ה אדנ״י.