חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קיא

זהר

קיא) ואלין קיימין עליה, וביה אשתלים פולחנא לקב״ה. כהנא קאים עליה וכוון מילין, בחדוותא ברעותא, ליחדא שמא קדישא כדקא יאות. וליואי בשיר. כדין כתיב דעו כי יי׳ הוא אלהים. דא הוא קרבן לקרבא רחמי בדינא, ומתבסם כלא.

פירוש הסולם

קיא) ואלין קיימין עליה וכו׳: ואלו הכהנים והלוים עומדים עליו ובהם נשלמת עבודת הקב״ה. הכהן עומד עליו ומכוון דברים, בשמחה וברצון, ליחד השם הקדוש כראוי. והלוים בשיר. אז כתוב, דעו כי הויה הוא אלקים, זה הוא קרבן, לקרב הרחמים בדין, והכל מתבשם. כי הויה הוא רחמים ואלקים דין, ומתגשמים יחד כאחד.