חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קט

זהר

קט) ת"ח, בירא דמיין נבעין, האי איהו רזא עלאה, בגו רזא דמהימנותא, בירא דאית ביה מוצא מים, ואיהו בירא דאתמליא מההוא מוצא מים, ואינון תרין דרגין דאינון חד, דכר ונוקבא כחדא כדקא יאות.

פירוש הסולם

קט) ומבאר ההפרש והיחס בין גן רוה למוצא מים, ואומר. בירא דמיין נבעין, בוא וראה, באר מים חיים, זהו סוד שהעליון, שהוא הבינה, הוא בתוך האמונה, שהיא המלכות, ואז היא בור שיש בו מוצא מים, והיא בור המתמלא מאותו מוצא מים. והם שתי מדרגות שהן אחת, דהיינו זכר ונקבה כאחד, כראוי.
פירוש. כשהנוקבא יונקת מצד שמאל לבד, דהיינו מטרם שנמשך לה קו האמצעי מסך דחירק המיחד ימין ושמאל זה בזה, שאז הארת החכמה סותם אותה, בהיותה מחוסרת חסדים, היא נקראת אז בשם בור, בסוד והבור ריק אין בו מים. ואחר כך שנמשך לה קו אמצעי, שה"ס קומת חסדים היוצאת על מסך דנקודת החירק, (כנ"ל נח, דף ח' ד"ה פירוש) אשר קו האמצעי הזה מיחד ב' הקוין ימין ושמאל שבה זה בזה והחכמה שבשמאלה מתלבשת בהחסדים שבימינה, ושניהם מאירים בה בכל השלמות, היא נקראת אז בשם באר, כי המסך דחירק, שעליו יוצאת קומת החסדים, נבחן משום זה לבחינת מוצא מים, והוא מרומז בסוד הא' שבבאר, באופן שהנוקבא עצמה בהיותה משמאל לבד ה"ס בור ריק, וכשנמשך בה המסך דחירק שה"ס א שה"ס מוצא המים שבה, היא נקראת באר מים חיים כי מים ה"ס החסדים, חיים, ה"ס החכמה שה"ס אור החיה, המלובשת בחסדים הנקראים מים.
ונתבאר לעיל (פרשת לך דף י"ג ד"ה ונתבאר) שמתחילה נגלה המסך דחירק מבחינת המלכות הבלתי ממותקת, הנקראת מנעולא, ואח"כ עולה המסך ונמתק בבינה, ונתתקן המסך מבחינת הבינה הנקרא אז מפתחא, ע"ש כל ההמשך. וזה אמרו. בירא דמיין נבעין האי איהו רזא עלאה בגו רזא דמהימנותא. שהעליון שהיא בינה הוא בתוך המלכות הנקראת אמונה, דהיינו שהמסך דחירק הנקרא מוצא מים, שנמשך אל המלכות, נתתקן בה מבחינת בינה, בסוד מפתחא, ואז הוא, בירא דאית ביה מוצא מים. כי אחר שהמסך נמתק מבינה, הוא נעשה בה מוצא מים, שמוציא בה קומת החסדים הנקראים מים, ואיהו בירא דאתמליא מההוא מוצא מים, ואז מתמלא הבאר, שהיא המלכות בכל אורותיה, על ידי אותו מוצא מים, דהיינו הן מאור החכמה הן מאור החסדים, כנ"ל. אבל כל עוד שהמסך אינו נמתק בבינה אינו ראוי למלאות את המלכות בכל האורות, כי המסך דמנעולא, צמצום א' רוכב עליו, ואינו ראוי לאור החכמה, כנ"ל (בהקדמת הזהר דף נ"ז ד"ה וזה אמרו וטמיר ע"ש בכל ההמשך) וז"ש ואינון תרין דרגין דאינון חד, דכר ונוקבא כחדא כדקא יאות, כי אחר שהמסך דחירק, שה"ס מוצא מים שבבור נתתקן מבחינת בינה, נבחנים שניהם כאחד, דהיינו הבור ומוצא מים שבו, ששניהם הם מבחינת מפתחא, והם זכר ונקבה, כי המסך דחירק ה"ס זכר המשפיע, והבור ה"ס נקבה המקבלת ומתמלאת ממנו. כנ"ל.
ובזה מתבאר ההפרש והיחס בין גן רוה אל מוצא מים אשר לא יכזבו מימיו, שבכתוב הנ"ל, כי גן רוה ה"ס עצם המלכות, שה"ס בור המתמלא ממוצא מים. ומוצא מים, ה"ס נהר היוצא מעדן, כלומר, שה"ס מסך דחירק שכבר נתקן להיות מבחינת יסוד דבינה שנקרא נהר יצא מעדן, דהיינו בבחינת מפתחא, וע"כ מסיים הכתוב, אשר לא יכזבו מימיו, אבל מטרם שנתתקן לגמרי בסוד מפתחא, אפשר שיכזבו מימיו, דהיינו בשעה שנגלה עליו בחינת מנעולא, מסתלקים תכף האורות, בסוד לא זכי הא רע, (כנ"ל בהקדמת הזהר דף קכ"ג אות קכ"ב ובהסולם ד"ה ב' תרין עש"ה).