חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קז

זהר

קז) נקודה קדמאה, הוא נהירו פנימאה, דלית ליה שעורא, למנדע זכיכו ודקיקו ונקיו דיליה, עד דאתפשט פשיטו, וההוא פשיטו דההיא נקודה, אתעביד חד היכלא לאתלבשא ההיא נקודה, נהירו דלא ידיע לסגיאו זכוכא דליה.

פירוש הסולם

קז) נקודה קדמאה, הוא נהירו פנימאה דלית ליה שיעורא למנדע זכיכו ודקיקי ונקיו דיליה: נקודה ראשונה, שהוא א"א, הוא אור הפנימי, שאין לו שיעור להבין ולדעת את הזכות, והדקות, והטהרה שלו, כי ע"כ נקרא א"א חכמה סתימאה, משום שנסתם ונעלם מכל המדרגות שמתחתיו. ואפילו מפרצופי אצילות. עד דאתפשט פשיטו, וההוא פשיטו דההיא נקודה אתעביד חד היכלא, עד שנתפשט התפשטות, מא"א שה"ס נקודה, והתפשטות הזו של אותה הנקודה, נעשית היכל אחד, הנקרא פרצוף או"א עלאין, המלביש לא"א מפה עד החזה שלו, כנ"ל דף ח' ד"ה וכדין. שמקיף אותו כמו היכל ע"ש, לאתלבשא ההיא נקודה נהירו דלא ידיע לסגיאו זכוכא דיליה, שנעשה היכל, להתלבשות אותה הנקודה שהיא אור בלתי מושג לרוב הזכות שבה. כי ההיכל שהוא פרצוף או"א עלאין, מקיפין ומלבושים לא"א מפה עד החזה, ששם בחינת בינה ותו"מ דא"א, שיצאו מראש א"א אל הגוף שלו, ונמצאים מתלבשים בפרצוף או"א, הרי שא"א מתלבש בהתחתון שלו שהוא או"א, ואו"א נעשו לחיצוניות אליו.