חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קז

זהר

קז)ואית דיימא בהפוכא. מסטרא דשכינתא תתאה איהי אמונה. ומסטרא דצדיק, דביה כלילן תרין שמהן, אמ"ן. דאינון יאקדונק״י. ובצדיק, עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ. ובגין דא אתקרי סדר זרעים.

פירוש מעלות הסולם

קז) ואית דיימא בהפוכא וכו': ויש לומר בהיפוך, היינו לבאר ששת המלים שבפסוק: אמונת, עתך, חסן, ישועות, חכמת ודעת. ממטה למעלה מיסוד לחסד. כי שכינה התחתונה שהיא מלכות היא אמונה, מבחינת הצדיק שהוא יסוד, אשר המלכות כלולה בו, כי בו ביסוד כלולים שני שמות, העולים בגימטריא אמן, והן יאהדונה״י. ובצדיק היינו ביסוד נאמר עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ היינו מלכות. ומשום זה נקרא אמונת סדר זרעים.